Garantie si Returnare

GARANȚIE ȘI RETURNARE

Efectuarea plății produsului constituie şi confirmarea luării la cunoştinţă a condiţiilor de garanţie şi returnare unilateral decisă de cumpărător.

CUMPĂRĂTOR – persoana al cărei nume este înscris pe chitanţa de cumpărare
PRODUCĂTOR – S.C.VICTOR PROJECT SRL, o societate comercială, românească
COMPONENT – orice produs vândut de către VICTOR PROJECT SRL

Garanţia acoperă orice component livrat de producător. La cererea cumpărătorului producătorul va înlocui fără nici un cost pentru cumpărător, pe o perioadă de 3 ani începând de la data efectuării livrării la cumpărător. Schimbarea componentei/componentelor se va face după prezentarea dovezii de cumpărare emisă de un vânzător autorizat cu chitanţa de plată. În 7 zile de la primirea componentei returnate, fabricatul va trimite cumpărătorului componenta trimisa ca fiind defectă. Se înlocuiesc componentele defecte din motive de care poate fi raspunzator producătorul. Componentele cu defecte cauzate de utilizare abuzivă sau defectuoasă nu sunt obiect al garanției astfel încât nu pot fi înlocuite.

RETURNARE UNILATERAL DECISĂ DE CUMPĂRĂTOR.

Returnarea contravalorii produsului se va face de către VICTOR PROJECT SRL în forma în care a fost făcută plata, în termen de 7 zile de la primirea produselor nedeteriorate prezentate în ambalajul original și a chitanței originale emise de un vânzător autorizat.

În cazul produselor livrate în perioada februarie pana în noiembrie inclusiv returnarea contravalorii se va face în condițiile în care produsele vor fi trimise înapoi către VICTOR PROJECT SRL în maximum 30 (trei zeci) de zile calendaristice de la data cumpărării, perioadă dovedită cu chitanțele de cumpărare si de trimitere spre returnare.

În cazul produselor livrate în lunile decembrie și ianuariue inclusiv, returnarea contravalorii se va face în condițiile în care produsele vor fi trimise înapoi către VICTOR PROJECT SRL în maximum 7 (șapte) zile calendaristice de la data cumpărării, perioadă dovedită cu chitanțele de cumpărare si de trimitere trimitere spre returnare.

Scroll to Top