Despre Semnul Bucuriei

De veghe în slujba VALORILOR CREŞTINE

Context motivațional: Deturnarea Sărbătorii Nașterii Domnului prin substituirea Sfântului Nicolae cu un personaj derizoriu, decorarea în sine și excesivă a bradului ca Pom de Crăciun, adoptat aleatoriu și în sens strict comercial.

De 2000 de ani asistăm la punerea sub semnul întrebării a valorilor creştine, precum și a Sărbatorilor care le celebrează.

Unul dintre marile evenimente vizate este Sărbătoarea Nașterii Mântuitorului.
În acest caz, dușmanii lui Hristos au instrumentat atacul lor prin preluarea unui uriaș simbol creştin, Sfântul Nicolae, întrupare a generozității și a jertfelniciei, au mutat prăznuirea sa de la data de 6 decembrie către data Sărbătorii Nașterii Mântuitorului și au ocultat-o pur și simplu!

Gestul creştin al Sfântului Nicolae de a ajuta în mod anonim surorile sărace a fost reformulat mediatic prin oferirea de cadouri în noaptea Sărbătorii Nașterii Mântuitorului. În sine nu ar fi avut o conotație negativă dacă nu ar fi fost parte a unui scenariu sinistru: propagandiștii au amplificat și au convertit oferirea de cadouri în scopul exclusiv al ”SHOPPINGULUI” ca finalitate a existenţei şi supremă sursă de plăcere şi de împlinire existenţială. Prin acest procedeu se estompează toate valorile promovate în perioada Sărbătoririi Naşterii Mântuitorului.

Sfântul Nicolae a fost portretizat în imagini având o expresie blajină, de om delicat, foarte prietenos, care ducea copiilor cadouri simbolice a caror predominantă culoare era verdele, cea care semnifica germinația! Cu o siluetă zveltă, în ansamblu transmitea un mesaj de integritate şi putere.


În 1881, un desenator din SUA a creat o imagine a Sfântului Nicolae cu o siluetă grotescă de obez congestionat, îmbrăcat integral în roșu, în catifea, cu o căciulă cu blana !

În 1931, agențiile de publicitate, agenții de vânzări de la Coca Cola au preluat această imagine şi au dezvoltat-o într-un personaj obez, cu o expresie hedonistă, congestionată, aflat în evidentă stare de degradare bahică, îmbrăcat în roșu şi alb, culorile logoului Coca Cola. Prin promovare abuzivă s-a ajuns ca în conştiinţa maselor acesta să devină personajul central în spaţiul public, aflat în opoziţie absolută cu profilul Sfântului Nicolae, ca să nu mai vorbim de cel al Mântuitorului Iisus

În unele state chiar s-a reformulat şi s-a prescurtat numele din Saint Nicolaus în Santa Claus pentru ca să îl îndepărteze cât mai mult de tradiţia creştină.

În multe imagini Sfântul Nicolae, în mod tradițional, era ilustrat aducând cu el un brad, astfel apare în ansamblul acestui fenomen bradul aşa cum noi îl numim „Bradul de Crăciun”. Acest simbol a avut parte de un parcurs deosebit de interesant.

ETAPA 1 – ÎNCEPUTURI

Bradul de Crăciun, devenit Pomul de Crăciun, este un simbol pozitiv, cu origine foarte veche, prezent atât în tradiția scandinavă cât și în cea precreștină, populară româneasca, având o semnificaţie legată de continuitatea vieții, iar în societatea arhaică românească în ritualurile nunții, ale nașterii și ale înmormântării!
Simbolistica vieții o are doar coniferul, arbore peren de culoare verde, având ca semnificaţie viul, viața.
Tradiția, la origini, cere ca bradul de Crăciun să fie adus în interior în perioada iernii când totul în exterior este protejat de zapada care va asigura germinația, iar scopul introducerii bradului în case fiind de a genera un impuls de energie vitală, bucurie și încredere în viitor.
Din aceste motive a fost asociat în simbolistica culturii cu „Pomul Vieții” și „Axis Mundi”.

ETAPA 2 – UTILIZAREA BRADULUI DE CRĂCIUN PENTRU DISTRAGEREA ATENŢIEI DE LA SĂRBĂTOAREA NAŞTERII DOMNULUI

Agresiunea împotriva valorilor creștine constă în a bulversa, a denatura și de a înlocui Naşterea Domnului prin cultura materialistă a lui Santa Claus şi a bradului decorat, DAR, în aceeaşi măsură, de a împiedica asocierea tradiţiei bradului, ca simbol al continuității vieții, cu perioada Sacră a Nașterii Domnului.

Fortele oculte și firmele comerciale promovează instalarea în vârful bradului a multor însemne necreştine precum steaua masonică în cinci colțuri, steaua lui David şi chiar pentagrama cu vârful în jos, care este simbolul diavolului, toate neavând vreo legătură cu tradițiile și evenimentele creștine.

ETAPA 3 – SURPRINZĂTOAREA ȘI NEPLANIFICATA ASOCIERE DE CĂTRE OAMENII DIN TOATĂ LUMEA A BRADULUI DECORAT CU SĂRBĂTOAREA NAŞTERII DOMNULUI.

Acest simbol, bradul, care a apărut în perioada calendaristică a Sărbătorii Nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, dobândește pe aceasta cale mai mare semnificaţie.
În mod firesc, creştinii de pe tot globul au început să pună un brad în vecinătatea unor imagini ale Naşterii Domnului, o iesle înconjurată de cei 3 magi şi alte astfel de asocieri. Astfel, scopul acțiunilor anticreștine a fost anulat transformându-se în opusul a ceea ce s-a intenţionat iniţial.

La noi în România s-a petrecut un fenomen unic, foarte interesant şi pozitiv: Sărbătoarea Sfântului Nicolae continua să aibă loc în ziua de 6 Decembrie şi nu este amestecată cu alte evenimente, iar cadourile oferite sunt simbolice, în funcție de statutul financiar și de educația fiecăruia!
În preajma sărbătorilor de iarnă este prezent un alt personaj, Moş Crăciun, ale cărui origini se pierd în trecut. Iată cum la noi, în mod fericit, bradul de Crăciun, Pomul de Craciun, este asociat cu Moş Crăciun, care nu are nici o legatura cu Santa Claus din alte culturi.
Moș Crăciun este un personaj mitic generos și bonom care nu este NICI ASOCIAT Sfântului Nicolae, nici NU-L ÎNLOCUIESTE pe Sfântul Nicolae, nicidecum Sărbătoarea Naşterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos.
Iată o situaţie originală, care nu intră în conflict cu sărbătorile creştine, o evoluţie a situaţiei care anulează diversiunile planificate.
Este meritul Bisericii Ortodoxe Române să fi sustinut aceste activități, clar definite separat şi nu a permis amestecarea lor, aşa cum şi-ar fi dorit anticreștinii.

ETAPA 4 – SCHIMBAREA RADICALĂ A POLITICII PRIVIND BRADUL DECORAT

Schimbarea de direcţie peste tot în lume, aceea de a asocia bradul decorat cu Naşterea Domnului nu a fost prevăzută de cei care au introdus bradul decorat, motiv pentru care aceştia au inițiat o luptă acerbă la scara întregii planete de a desfiinta si de a elimina din spaţiile publice bradul de Crăciun, adică de a distruge chiar ceea ce ei înşişi au inițiat. Dar este prea târziu întrucât tradiţia s-a generalizat planetar.
Mai mult, au declanşat un atac concertat impotriva cuvântului CHRISTOS în perioada sărbătorilor, prin eliminarea rădăcinii CHRISTOS şi înlocuirea sa cu cuvântul ”XMAS” în locul cuvântului CHRISTMAS.

 

În prezent aproximativ peste 300 de milioane de brazi sunt cultivați în Lume, precum o plantație agricolă, cu aceste scop, să zicem cel puțin decorativ. Cât timp cresc consumă lumină și minerale din sol, produc oxigen, iar la final produc masă biologică perfect reintegrabilă în natură.

ETAPA 5 – ÎNROLAREA OAMENILOR DE BUNĂ CREDINŢĂ ÎN LUPTA ÎMPOTRIVA BRADULUI DE CRĂCIUN

Prin mijloace perfide, bradul decorat, Pomul de Crăciun la noi, a fost transformat într-un subiect controversat pentru a fi respins de oamenii de bună credinţă înrolaţi subtil în acest atac.

În decursul veacurilor dar în deosebi în ultimii 150 de ani, anticreștinii au dezvoltat procedee de slăbire a celor atacați de ei, prin învrăjbirea unora împotriva altora utilizând mijloace de inducere de convingeri false şi contrare.
Instrumentele folosite sunt: tot ce ține de mass media (TV radio, filme), saituri internautice înşelătoare, minciună prin omisiune, promovarea de subiecte false și altele.
Astfel privitor la bradul de Crăciun, după declanşarea luptei împotriva prezenței acestuia în spaţiile publice, au lansat un număr de informaţii false precum că ar fi de sorginte catolică deoarece prima dată a fost adus în România de Carol 1 care chipurile ar fi fost catolic, el fiind de fapt talmudic conspirat, sau ca ar fi un obicei păgân sau că nu este de sorginte creştină, sau că forma să conică ar fi un semn diavolesc, că decoraţiunile ar fi exprimarea luxului şi al lipsei de smerenie etc.
În consecinţă, este firesc că ideea creştinării bradului de Crăciun să fie primită cu scepticism de unii oameni de buna credință, în special de către cei care se expun intoxicării informaţionale efectuată prin mass media şi prin diverse mijloace subtile inclusiv de către infiltrați în organizaţiile ortodoxe, care nu sunt puţini. Cei insuficient sau greşit informaţi, deşi sunt oameni de mare bună credinţă şi cu mare credibilitate, se înrolează cu convingerea că fac bine în susţinerea curentului ce are ca scop marginalizarea şi îndepărtarea a bradului de Crăciun, cu toate semnificaţiile lui pozitive dar care a ajuns să deranjeze serios planurile talmudicilor.

În lipsa informaţiilor complete, fenomenul va fi perceput parţial şi nu puţini se opresc doar la perioada în care acesta a fost utilizat cu scopuri negative.

Întrucât a devenit un fenomen în schimbare dinamică dar prezent în întreaga lume şi inundat cu neadevăruri, se impune a se aduce claritate asupra acestui subiect.

ETAPA CURENTĂ - ADUCEREA BRADULUI DE CRĂCIUN CU TOTUL ÎN ZONA CREŞTINĂ

În aceste circumstanțe avem următoarele opțiuni:

  •  Să ignorăm subiectul – cea ce nu mai este posibil întrucât s-a generalizat;
     
  •  Să acceptăm maşinaţiunile celor de rea credință – cea ce nu este posibil;
     
  •  Să aducem bradul de Crăciun în zona creştină în mod ferm şi definitiv, în efect o creştinare a acestui simbol, ceea ce este posibil.

Noi putem să acționăm în sensul cel mai pozitiv posibil aducând acest simbol al continuității vieții în ograda noastră spirituală prin puternică şi impunătoare asociere a acestuia cu principalul simbol creștin.

ASTFEL, ASOCIEREA UNEI CRUCI LUMINATE CU BRADUL DE CRĂCIUN URMĂREŞTE SĂ ÎNTĂREASCĂ MESAJUL CREŞTIN ÎN DETRIMENTUL MESAJELOR ANTICREŞTINE PROMOVATE INTENS ÎN ACEASTĂ PERIOADĂ.

Plasarea în vârful bradului de Crăciun a unei cruci bizantine cu raze luminată din interior acest simbol al celor 12 apostoli în jurul lui Iisus anulează cu totul tot ceea ce s-a conceput şi planificat ca utilizare a acestui simbol împotriva creştinismului. Este o acţiune de luptă împotriva întunericului, este adevărat că este ceva mai neconvenţională, mai nouă, mai originală.

O INIŢIATIVĂ EXCLUSIV ROMÂNEASCĂ

Urmare a constatării că bradul de Crăciun este folosit spre scopuri cu substrat negativ, s-a născut ideea și proiectul SEMNUL BUCURIEI având ca inspirație și CRUCEA EROILOR NEAMULUI amplasată pe Vârful Caraiman, Masivul Bucegi, simbol luminos ce se impune dominant în fiecare noapte încă din 1922.

DESPRE SIMBOLISTICA TEOLOGICĂ

SEMNUL BUCURIEI are imaginea unei cruci bizantine clasice cu 12 raze care simbolizează pe cei 12 apostoli în jurul Mântuitorului Iisus Hristos, o cruce cu raze care emană lumină din interior.
Pe filiera imnografiei bisericești a primit numele de SEMNUL BUCURIEI
Întreg proiectul a fost dezvoltat cu susţinere monahală, de la imaginea crucii bizantine cu raze la numele întregii iniţiative.


UTILIZĂRI
     ⦁ ca vârf pentru bradul de Crăciun
     ⦁ ca decorațiune tematică în orice suport vertical
     ⦁ pe suprafețe orizontale, masă sau glaf de fereastra utilizând un suport furnizat de noi în pachetul de bază
     ⦁ pe perete sau orice suprafață verticală având dispusă o decupare în acest scop
     ⦁ este portabil utilizând un suport de mână furnizat de noi în pachetul de bază


ALIMENTARE ELECTRICĂ
     ⦁ adaptor de priză furnizat de noi în pachetul de bază
     ⦁ orice altă sursă cu conector USB tip A de 5V1A
     ⦁ computer desktop, laptop etc.
     ⦁ adaptor de automobil sau camion
     ⦁ 4 baterii AA în suportul furnizat opțional de noi, pentru utilizare portabilă
     ⦁ acumulatori/baterii externe reîncărcabile disponibile larg în sistemul comercial, pentru utilizare portabilă.

Desigur pe lângă funcția de CREȘTINARE DEFINITIVĂ a bradului de Crăciun, SEMNUL BUCURIEI are multiple alte funcțiuni, unele de interes și valoare permanentă.
Întreaga activitate a fost şi este susținută din toate punctele de vedere exclusiv de familia mea, nici o altă persoană sau entitate nu a avut vreo interferenţă cu această inițiativă.

Cu Dumnezeu înainte,

Arhitect Adrian Grigoriu
București decembrie 2023
Telefon 0722575700

POVESTEA SCRISĂ

Proiectul este o inițiativă a arhitectului ADRIAN GRIGORIU inspirat de CRUCEA EROILOR NEAMULUI amplasată pe Vârful CARAIMAN, Masivul BUCEGI, Munții CARPAȚI, care lumineaza fiecare noapte din 1922 până in prezent.

Masivul BUCEGI se află în DACIA, teritoriu cunoscut în prezent (2023) sub numele de ROMÂNIA.

Inițiativa a fost desfășurată cu binecuvântare monahală la fiecare moment, începând cu numele proiectului „SEMNUL BUCURIEI”.

Meritul realizării este cu deosebire şi a celor foarte apropiaţi colaboratori respectiv:

al domnului inginer MARIUS DAVID din București care a conceput și a executat impecabil matriţele carcaselor şi suporţilor, care a îndurat cu stoicism profesional și a reușit să adapteze tehnic cu mare succes nesfârșitele schimbări de design şi detaliu cerute de conducătorul proiectului,

al domnului inginer GELU VASILE de la firma SEA București care a condus meticulos și conștiincios la succes procesele delicate de producție a componentelor din policarbonat luminos,

al firmei Blum Prod SRL din Reghin care a conceput şi a executat impecabil matriţa şi ambalajele în care sunt protejate şi expediate componentele ansamblului,

suportul activ şi profesional al domnului ȘTEFAN ALEXANDRU în calitate de realizator al site-ului care ca si ceilalți colaboratori a suportat cu stoicism și a integrat inteligent exigențele conducătorului de proiect.

al colectivului de producție condus de doamna IOANA ANTAL împreună cu doamna Cristina Stângă și domnii Șerban Istrate și Andrei Nicolae, care cu contribuție artistică de excepție, conștiinciozitate, manualitate atentă și meticulozitate distinctă integrează toate componentele într-un sistem unitar funcțional,

al domnului LUCIAN GAVRILEȚ de la firma Henkel care cu profesionalitate a susținut activităţile noastre de finalizare a ansamblului Semnul Bucuriei.

Alături de aceștia aducem alături în mod special pe colaboratorii noștrii din R.P. Chineză care au susţinut foarte stabil furnizarea de componente electrice în mod prompt, profesional, la cea mai înaltă calitate şi integral respectiv doamna CAROL ZHENG, doamna ERPOO WANG, doamna IVY LIU, doamna KATE ZHANG, doamna JANE GUO, doamna RAINBOW HUANG și domnul WILLIAM SHAW.

Crucea bizantina cu raze luminată „SEMNUL BUCURIEI” și accesoriile sunt asamblate manual și vândute de o companie privată românească VICTOR PROJECT SRL care este foarte mică având doar 5 angajaţi.

POVESTEA FILMATĂ

Scroll to Top